Skip to main content
AEG | Help and Support

На дисплеї сушильної машини відображається код помилки ERR

Код помилки ERR з'являється, якщо була спроба змінити цикл чи налаштування після початку циклу. 

  • Вимкніть сушильну машину, а потім знову увімкніть. Потім оберіть бажаний цикл.
  • Вибрана опція не може використовуватися з обраним циклом. Вимкніть сушильну машину, а потім знову увімкніть. Потім оберіть бажаний цикл.
  • Додаткова інформація наведена в інструкції з експлуатації.