Skip to main content
AEG | Help and Support

Зламана верхня кришка

 

Зверніться до авторизованого сервісного центру для ремонту або заміни кришки.

Не використовуйте прилад, доки ця проблема не буде вирішена.