Skip to main content
AEG | Help and Support

На дисплеї відображається повідомлення про помилку L

Повідомлення L вказує на те, що активовано захист від доступу дітей.

Щоб вимкнути захисне блокування, зверніться до повного опису в інструкції з експлуатації, оскільки способи вимкнення можуть бути різними в залежності від моделі приладу. 

Якщо застосовується, зверніться до загального способу, описаного нижче.

  • Вимкніть плиту, а потім знову увімкніть її.
  • Натисніть одночасно кнопки «-» і «+».
  • Потім натисніть кнопку «-».