Skip to main content
AEG | Help and Support

На дисплеї відображаються повідомлення про помилки C3 і AL4

Помилки C3 і AL4 свідчать про виток та/або збирання води на дні приладу.

  • Від'єднайте подачу води до приладу з метою уникнення затоплення.
  • Зверніться до авторизованого сервісного центру.