Skip to main content
AEG | Help and Support

Davlumbaz kullanım sırasında duruyor

 

Olası sebepler:

  • Devreye giren emniyet şalteri.

Devam etmek için, ocak ve davlumbazı kapatın, 5 dakika bekleyin ve cihazı tekrar çalıştırın. Bu davlumbaza soğumak için yeterli süreyi verecek ve cihazı sıfırlayacaktır.

  • Fazla miktarda kaynayan tencere.

Cihaz kokuları emmek üzere tasarlanmıştır ancak fazla miktarda buharı ememez.

Filtrelerin temiz olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse değiştirin.

Davlumbaz emişinin yeterli olduğundan emin olun. Dış duvardaki hava çıkışından havanın dışarı atılıp atılmadığını kontrol edin. Sirkilasyon fonksiyonu etkinleştirildiğinde, karbon filtrelerin uygun şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

  • Açık havaya giden kanal tıkalı veya yanlış büyüklükte olabilir.

Yetkili Servis Merkezine başvurun.

  • Was this article helpful?