Skip to main content
AEG | Help and Support

Ekran üzerinde hata mesajı L gösteriliyor

L mesajı çocuk emniyet kilidinin aktif olduğunu gösterir.

Emniyet kilidini devre dışı bırakmak için, yöntemler cihazın modeline göre değişiklik gösterebileceğinden, kullanıcı kılavuzundaki tam açıklamaya bakın.

Uygunsa, aşağıdaki yaygın yönteme başvurun.

  • Ocağı kapatıp tekrar açın.
  • “-” ve “+” tuşlarına aynı anda basın.
  • Ardından “-” tuşuna basın.