Skip to main content
AEG | Help and Support

Bulaşıkların makineden çıkartılması

Yemek takımlarını makineden çıkartmadan önce soğumalarını bekleyin.

Öncelikle alt sepeti sonrasında da üst sepeti boşaltın.