Skip to main content
AEG | Help and Support

Min värmepump visar ”RS” på fjärrkontrollens display

 

Problem/tillstånd 
  • ”RS” visas på fjärrkontrollens display i luftvärmepumpens split-omvandlare
Gäller 
  • Värmepumpens split-omvandlare
  • Luftkonditionering
Lösning 

1. ”RS” på fjärrkontrollen visar att funktionen ”I FEEL” är aktiverad. 
Funktionen kan stängas av genom att trycka på ”I FEEL”-knappen på fjärrkontrollen.   
När ”I FEEL” är aktiverad, mäter värmepumpen omgivningstemperaturen inuti fjärrkontrollen och reglerar rumstemperaturen enligt den temperatur som mäts kring fjärrkontrollen. Om fjärrkontrollen inte har siktlinje på apparatens insida, dvs. om det finns några hinder mellan fjärrkontrollen och insidan, ställer den istället in temperaturen med hjälp av sensorn inuti apparaten.   
 

 

  • Was this article helpful?