Skip to main content
AEG | Help and Support

Felkod H1/N1 eller en solsymbol blinkar

 

Koden indikerar att avfrostningsfunktionen är påslagen. Funktionen kommer att vara på för att hålla de externa komponenterna fria från is, där varje avfrostningscykel pågår i 4–8 minuter.

Frekvensen varierar beroende på temperaturen på utsidan. Ju kallare det är ute, desto oftare kommer funktionen att aktiveras.

Så länge den här funktionen är på kommer rummet inte att värmas upp av ACn.

 

  • Was this article helpful?