Skip to main content
AEG | Help and Support

Torktumlaren visar felkod ERR

 

Felkod ERR visas när man försöker byta program eller inställningar efter att programmet har startat.

  • Stäng av och sätt på torktumlaren. Välj därefter önskat program.
  • Funktionen kan inte användas tillsammans med valt program. Stäng av och sätt på torktumlaren. Välj därefter önskat program.
  • Mer information finns i användarhandboken.