Skip to main content
AEG | Help and Support

Torktumlaren visar felkod E80

 

Det är ett fel på programväljaren eller programvaran.

  • Försök återställa produkten. Ta bort kontakten från uttaget, vänta i 30 sekunder och sätt sedan i den igen.
  • Samma resultat kan uppnås med hjälp av säkerhetsbrytaren. När du har anslutit produkten, slå på den och välj ett program. Om ett felmeddelande visas på displayen när ett program körs, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
  • Was this article helpful?