Skip to main content
AEG | Help and Support

Torktiden ändras

 

  • Den tid som visas på displayen för torktumlare är inte densamma som den tid som anges på energimärkningen. Energimärkningsetiketten indikerar torkningstiden för maximal tvättmängd, medan tiden som visas på displayen är torkningstiden för aktuell tvättmängd.
  • En torktumlare torkar vanligtvis ca 5 kg per timme, så tiden som visas är för den aktuella mängden
  • Was this article helpful?