Skip to main content
AEG | Help and Support

Torktumlaren stannar inte när programmet är klart

 

Detta kan bero på skrynkelskyddsfasen. Maskinen fortsätter att gå i den här fasen i ungefär 1 timme men kan stoppas manuellt. För att stoppa den manuellt, vrid programväljaren till Off.

Programmet tar längre tid än 2-3 timmar:

 • Ett program med maximal torrhetsnivå tar vanligtvis 2-3 timmar.
 • Programmet för lakan tar längre tid.
 • Det kan vara ett problem med att mäta fukten i maskinen, som orsakas av:
  • maskinens jordning är felaktig
  • anslutning med en förlängningskabel
  • smutsiga filtband/sensorer i trumman
  • smutsiga filter, kondensor eller kondensorfacket.
 • Trumman och bandet kan rengöras med vinäger.

Om ovanstående inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.