Skip to main content
AEG | Help and Support

Torktumlaren visar felkod C8

 

Om torktumlaren visar felkod C8 är det fel på temperatursensorn. För att lösa problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.