Skip to main content
AEG | Help and Support

Torktumlaren visar felkod E50

 

Felkod E50 indikerar att det är fel på motorn eller programvaran.

  • Försök återställa produkten. Ta bort kontakten från uttaget, vänta i 30 sekunder och sätt sedan i den igen.
  • Samma resultat kan uppnås med hjälp av säkerhetsbrytaren. När du har anslutit produkten, slå på den och välj ett program. Om ett felmeddelande visas på displayen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.