Skip to main content
AEG | Help and Support

Torktumlaren ger ifrån sig en obehaglig lukt

 

Möjlig orsak:

Om du har en torktumlare med kondensor eller värmepump: smutsiga filter i lucköppningen eller kondensorkammaren, som finns i botten på produkten. Läs i bruksanvisningen.

Mer information om hur man rengör och underhåller produkten på bästa sätt finns även i användarhandboken.

Om ovanstående förslag inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

  • Was this article helpful?