Skip to main content
AEG | Help and Support

Torktumlaren visar felkod E40

 

Om felmeddelandet E40 visas på torktumlarens display efter att du har tryckt på startknappen, ska du kontrollera om luckan är ordentligt stängd. Om luckan är stängd och felmeddelandet fortfarande visas, är det ett programvaruproblem.

  • Försök återställa produkten. Ta bort kontakten från uttaget, vänta i 30 sekunder och sätt sedan i den igen.
  • Samma resultat kan uppnås med hjälp av säkerhetsbrytaren. När du har anslutit produkten, slå på den och välj ett program. Om ett felmeddelande visas på displayen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.