Skip to main content
AEG | Help and Support

Ludd på tvätten

 

  • Det är normalt att ludd bildas under torkningsprocessen. Men det beror på vilken typ av tvätt du torkar (t.ex. nya handdukar, fleece etc).
  • Kontrollera luftcirkulationen under tvättning. Rengör filtren i lucköppningen. Om du har en torktumlare med kondensor eller värmepump ska även kondensorn rengöras, den är placerad längst ner på produkten.
  • Om du har en frånluftstorktumlare, kontrollera om det finns obegränsat luftflöde genom ventilationsslangen och genom väggarna.
  • Om problemet inte är löst efter rengöring rekommenderar vi att du kontaktar ett auktoriserat servicecenter.