Skip to main content
AEG | Help and Support

Tvätt-torkmaskinens lucka öppnas mitt under programmet

 

Problem
  • Tvätt-torkmaskinens lucka öppnas mitt under programmet
Avser
  • Kombinerad tvätt/tork
Lösning
  1.  Stäng omdelbart av strömförsörjningen till maskinen
  2. Kontakta auktoriserat servicecenter och använd inte maskinen förrän problemet är löst
  • Was this article helpful?