Skip to main content
AEG | Help and Support

LED-lampan blinkar på tvätt-torkmaskinen

 

  • Kontrollera funktionsknapparna, som kan vara förinställda på produktens kontrollpanel. Några av eller alla dessa kombinationer av LED-lampor tänds antingen i början eller under ett program.
  • Om en lampa tänds i slutet av ett program kan programmet vara klart. Kontrollera om luckan kan öppnas eller om räknaren är nollställd. Om produkten har en display, se om det står End på den. Kom ihåg att det tar ca 3-5 minuter innan luckan kan öppnas när ett program är klart. Detta är en säkerhetsåtgärd för alla tvättmaskiner.
  • Programmet kan ha blivit avbrutet eller pausat av misstag. Försök starta om programmet med knappen START/PAUSE.
  • Eventuella fel indikeras av en blinkande LED-lampa, vanligtvis tillsammans med en felkod på displayen. I sådana fall ska du kontakta auktoriserat servicecenter.