Skip to main content
AEG | Help and Support

Tätningen i tvätt-torkmaskinens lucka är vriden och läcker

 

Skada på luckans tätning orsakas ofta av:

  • Att maskinen har överbelastats
  • Kläder fastnar mellan tätningen och luckpanelen i början av ett tvättprogram. För att byta en skadad eller läckande tätning, kontakta ett auktoriserat servicecenter.