Skip to main content
AEG | Help and Support

Handtaget på tvätt-torkmaskinen är trasigt

 

När ett program precis är klart kan handtaget verka trasigt och luckan inte går att öppna. Detta är en standardfunktion för lucklåset och det släpper vanligtvis efter 2 - 5 minuter. Kontrollera sedan om någon del av handtaget har synliga tecken på skador. Om det är trasigt och du fortfarande inte kan öppna luckan, kontakta ett auktoriserat servicecenter.