Skip to main content
AEG | Help and Support

Tvätt-torkmaskinens lucka öppnas mitt under programmet

 

Luckan kan öppnas normalt när tvättprogrammet startar, om maskinen är på PAUS, förutsatt att:

• maskinen inte befinner sig i uppvärmnings- eller torkningsfasen över 55 °C;

• vattennivån inte är för hög,

• trumman inte snurrar.

Om luckan kan öppnas när tvättmaskinen har fyllt på vatten under en tvättnings- eller en centrifugeringsfas, ska du omedelbart stänga av strömmen till maskinen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter och använd inte maskinen förrän problemet är löst.