Skip to main content
AEG | Help and Support

Tvättmaskinen visar felkod C9 eller F9

 

Möjlig orsak: obalans under centrifugering. Återställning rekommenderas.

Återställningsguide:

C9 FEL 

  • Börja med att stänga luckan och ställ in programväljaren till noll.
  • Tryck på de två översta knapparna (blötläggning och förtvätt).
  • Vrid samtidigt på programväljaren moturs till centrifugeringsprogrammet för fintvätt. Släpp sedan de två knapparna och fortsätt vrida väljaren moturs hela vägen till "off" (nästan ett helt varv).  
  • Försök tvätta normalt. Om displayen fortsätter visa felkod C9, kan lagren i motorn vara trasiga.
  • Återställ bara maskinen en gång. Om man återställer flera gånger kan detta slita ut motorn.  
Motor:

Om problemet återkommer är det förmodligen ett fel på motorn eller motorlagren.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att åtgärda problemet.