Skip to main content
AEG | Help and Support

Tvättmaskinen visar felkod Eb0, Ebo eller avger 11 pip/11 blinkningar

 

För låg strömstyrka:

Problemet kan orsakas av för låg strömstyrka till produkten. Du kan kontrollera spänningen genom att plugga in produkten i ett annat uttag och försöka igen.

Förlängningskabel används:

Problemet kan orsakas av att en förlängningskabel har använts för att ansluta produkten till strömförsörjningen.

  • Ta bort förlängningskabeln och försök igen.

Inget jordat uttag har använts:

Felet kan bero på att produkten inte har anslutits i ett jordat uttag.

  • Kontrollera om produkten är ansluten till ett jordat uttag. Sätt i kontakten i ett jordat uttag och försök igen.
  • Problemet kan ibland åtgärdas genom att återställa maskinen. Gör det genom att stänga av strömmen till maskinen och sätta på den igen efter ca 20–30 sekunder.
  • Testa om maskinen fungerar normalt igen.

Om inget av ovanstående förslag löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.