Skip to main content
AEG | Help and Support

Tvättmaskinen visar felkod E80 eller avger 8 blinkningar

 

Möjlig orsak: programväljaren är felinställd. Tvättmaskinen startade eventuellt med programväljaren inställd halvvägs mellan två tvättprogram.

  • Försök att sätta programväljaren på läge "off".
  • Starta programmet från början.

(När den läser felkoden kommer ett E82–E83-fel att sparas i elektroniken.)

Om ovanstående inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.