Skip to main content
AEG | Help and Support

Öppna diskmaskinsluckan i början av ett diskprogram

 

Luckan kan normalt öppnas före uppvärmningsfasen eller när vattnets höjd i trumman är låg (under de första 10 minuterna). Försök lägga i mer tvätt.

Om luckan kan öppnas eller öppnas på egen hand när tvättmaskinen har fyllt på vatten under tvätt- eller centrifugeringsfasen, ska du koppla från maskinen direkt från strömförsörjningen och kontakta auktoriserat servicecenter.