Skip to main content
AEG | Help and Support

Tvättmaskinsluckan öppnar sig under programmet

 

Luckan kan vanligtvis öppnas precis i början av ett tvättprogram genom att trycka på start/paus-knappen.

Om luckan kan öppnas eller öppnas på egen hand när tvättmaskinen har fyllt på vatten under tvätt- eller centrifugeringsfasen, ska du koppla från maskinen direkt från strömförsörjningen och kontakta auktoriserat servicecenter.

  • Was this article helpful?