Skip to main content
AEG | Help and Support

Tvättmaskinen visar felkod E90, E91, E92, E93 eller E94

 

Felkodernas E90, E91, E92, E93 och E94 (eller någon kod som börjar med E9) hänvisar till konfigurations-/kommunikationsproblem med de elektroniska delarna.

  • Försök återställa produkten. Ta bort kontakten från uttaget, vänta i 30 sekunder och sätt sedan i den igen.
  • Om ett felmeddelande fortfarande visas på displayen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.