Skip to main content
AEG | Help and Support

Gummitätningen på tvättmaskinsluckan är lös, skadad eller deformerad

 

  • Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att lösa problemet.
  • Använd inte maskinen förrän problemet är löst.