Skip to main content
AEG | Help and Support

Tvättmaskinen är bucklig / skadad / repad

 

Om du upptäcker en skada när du plockar upp produkten:
  • Kontakta återförsäljaren omedelbart för att meddela att det blev en skada på produkten under leveransen. Återförsäljarens telefonnummer finns på fakturan eller följesedeln.

Försök inte ansluta eller använda produkten.

Om du upptäcker en skada efter installation eller efter första användningen: 
  • I det här fallet ska du kontakta din återförsäljare för att meddela om skadan.
Begär service:
  • Ange om möjligt vilken komponent det rör sig om när du kontaktar ett auktoriserat servicecenter för att boka service.
  • Om du vill byta delen själv kan du gå in på vår webbshop.
  • Was this article helpful?