Skip to main content
AEG | Help and Support

Tvättmaskinen visar felkod EHO, EH0

 

Om maskinen visar felkoden EHO / EH0 är det ett problem med strömförsörjningen.

Fungerar andra produkter i samma eluttag?

  • Kontrollera strömförsörjningen genom att ansluta en annan produkt till samma uttag och se om den fungerar. Om den andra produkten inte heller fungerar, är det troligen ett ledningsfel.
  • Kontakta din elektriker.

Om strömförsörjningen till produkten är okej:

  • Försök återställa produkten. Ta bort kontakten från uttaget, vänta i 30 sekunder och sätt sedan i den igen.
  • Samma resultat kan uppnås med hjälp av säkerhetsbrytaren. När du har anslutit produkten, slå på den och välj ett program. Om ett felmeddelande visas på displayen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
  • Was this article helpful?