Skip to main content
AEG | Help and Support

Tvättmaskinen värmer inte och visar ingen felkod.

 

Elektroniken i maskinen ska kunna registrera om värmeelementet är defekt, och brukar visa en felkod.

Om det inte händer, följ instruktionerna nedan för att lösa problemet:

  • Se till att det inte är för mycket tvätt i trumman.
  • Kontrollera om valt program ska värmas upp.
  • Kontrollera att tömningsfiltret är rent och inte igensatt.
  • Om vattnet är hårt kan det krävas vattenavkalkningsmedel.
  • Kör en servicetvätt vid högsta temperatur utan några kläder i maskinen. Kör därefter programmet med nytt tvättmedel.

Moderna maskiner tvättar vid lägre temperaturer, och om maskinen har ersatt en äldre modell kanske den inte värms upp till så höga temperaturer som den tidigare.