Skip to main content
AEG | Help and Support

Gummitätningen runt tvättmaskinsluckan sitter löst.

 

Lösa, skadade eller deformerade tätningar måste repareras eller bytas ut av en auktoriserad servicetekniker för att förhindra läckage.

  • Använd inte maskinen förrän problemet är löst.
  • Kontakta ett auktoriserat servicecenter för att få tätningen reparerad eller utbytt.