Skip to main content
AEG | Help and Support

Ugnsklockan går inte att ställa in

 

  • Återställ ugnen/spisen genom att ta bort kontakten från uttaget i ca 1 minut eller stäng av strömkällan.
  • När produkten är ansluten till strömmen igen kommer klockikonen att blinka. Ställ in tiden med knapparna + / -.
  • Läs i bruksanvisningen om du vill ha mer hjälp. Digitala klockor är korrekta sånär som på 2 minuter per månad.

Om det inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

  • Was this article helpful?