Skip to main content
AEG | Help and Support

Mikrovågsfunktion/kompaktugn fungerar inte

 

  • Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
  • Återställ ugnen genom att stänga av strömkällan. Vänta i 30 sekunder och sätt på den igen.

Om det inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

  • Was this article helpful?