Skip to main content
AEG | Help and Support

Lysdioderna eller lamporna blinkar eller visar ett F på panelen på spiskåpan

 

Problem 
  • Blinkande lampor/lysdioder på displayen
  • Filterlampan eller filterikonen lyser
  • ”F” visas på displayen
  • Filterlarm visas på displayen
Gäller 
  • Spiskåpa/utsugningsfläkt
Lösning 

1. Stäng av strömmen till spiskåpan

2. Ta bort filtret/filtren från spiskåpan

3. Rengör eller byt filter enligt användarhandboken
Du kan ladda ned användarhandboken här. Lämpliga filter samt rengörings- och underhållsprodukter finns i vår webbshop.  

4. Sätt i filtret

5. Återställ filterlarmet
Se användarhandboken för anvisningar om återställning av filterlarmet. Du kan ladda ned användarhandboken här.

6. Kontakta ett auktoriserat servicecenter
Om ovanstående råd inte löser problemet, rekommenderar vi att du besöker en servicetekniker.

Orsak 
  • Anledningen till att spiskåpan kan indikera att ett eller flera filter ska rengöras/bytas ut är att den förväntade livslängden för filtret har uppnåtts och det måste rengöras eller bytas ut. 
  • Du kan optimera spiskåpans prestanda genom att sätta på den 15 minuter innan du börjar laga mat. På så sätt bildas ett sug i rummet och spiskåpan kommer lättare att kunna avlägsna ångor och lukt. 
  • Du kan undvika att använda högre fläkthastigheter genom att koppla in spiskåpan innan du börjar laga mat, vilket minimerar ljudet från spiskåpan.    

 

  • Was this article helpful?