Skip to main content
AEG | Help and Support

Fläkten ger ifrån sig ett rasslande ljud

 

Om ljudet bara hörs på den högsta inställningen, orsakas problemet oftast av ett ökat baktryck i sugsystemet.

Sugröret är antingen för lång, eller dess diameter är för liten, eller så finns det många veck på röret.

Kontrollera installationen och använd om möjligt smidiga rör för att åtgärda problemet.

Om det inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

  • Was this article helpful?