Skip to main content
AEG | Help and Support

Fläkten stannar under användning

 

Möjliga orsaker:

  • Utlöst säkerhetsbrytare.

För att fortsätta, stäng av spisen och fläkten, vänta i 5 minuter och sätt på produkten igen Detta ger fläkten tillräckligt med tid för att svalna och återställa produkten.

  • Flera kokande kastruller.

Produkten är utformad för att absorbera lukt, inte stora mängder ånga.

Kontrollera att filtren är rena. Byt ut dem om det behövs.

Se till att utsuget är tillräckligt. Kontrollera att luften flödar ut genom luftuttaget på ytterväggen. Om återcirkulationsfunktionen är aktiverad, kontrollera så att kolfiltren har satts in ordentligt.

  • Luftkanalen kan vara igensatt eller i fel storlek.

Kontakta auktoriserat servicecenter.

  • Was this article helpful?