Skip to main content
AEG | Help and Support

Hällens säkring går/löser ut

 

Problem/tillstånd
  • Hällens/spisens säkring går/löser ut hela tiden
Gäller för
  • Inbyggd elektrisk häll
  • Fristående spis med elektrisk häll
  • Inbyggd induktionshäll
  • Fristående spis med induktionshäll
  • Inbyggd gashäll
  • Fristående spis med gashäll
Åtgärd

1. Kontrollera att säkringen har tillräcklig kapacitet för effektbelastningen.

Kontrollera med elektrikern om du har en säkring av rätt kapacitet och om spisen är ansluten till en separat säkringsgrupp.

2. Kontrollera att produkten är korrekt ansluten till vägguttaget (och elnätet).

En korrekt installation måste göras genom att tillkalla en auktoriserad installatör.

3. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om ovanstående råd inte löser problemet bör du boka in ett besök av en servicetekniker.

OBS! Beroende på problemet kan det hända att du behöver betala för teknikerns servicebesök, även under garantiperioden.

Varning! Maskinen bör inte användas förrän problemet är fullständigt åtgärdat. Koppla ur maskinen ur vägguttaget och anslut den inte igen förrän du är helt säker på att det är riskfritt att göra det.

 

  • Was this article helpful?