Skip to main content
AEG | Help and Support

Värmeplattan värms upp ojämnt

 

Vissa produkter speciellt framtagna för induktion ger hög effekt i botten av kastrullen inom mycket kort tid. Kastrullen blir ofta så varm att den inte kan vidröras på bara några minuter.

Under denna korta tid tas all energi upp och fördelas ut till hela metallytan på kastrullens botten. Om värmen inte kan fördelas jämnt över hela metallbotten, verkar det som att värmeplattan värms upp ojämnt.

Börja istället vid en lägre effektinställning innan du börjar laga maten. Metallbotten "hänger med" lättare, och hettar då upp jämnare.

De flesta kastrulltillverkare har olika instruktioner för hur produkterna ska bäst användas, på sina webbplatser.

  • Was this article helpful?