Skip to main content
AEG | Help and Support

Varför laddar det inte eller varför verkar det som om laddningen inte slutförs?

 

  1. Elsladden och adaptern är inte ordentligt anslutna och/eller inte anslutna till elnätet. Lösning: Anslut adapterns kontakt till laddningsbasen. Anslut strömkabeln till elnätet.
  2. Laddningsplattorna på robotdammsugaren och laddningsbasen är inte ordentligt anslutna. Lösning: Se till att laddningsbasen och robotarna står på en jämn yta och laddningsplattorna på roboten och laddningsstativet är anslutna.
  3. Kontrollera att kontakten och kabeln inte är skadade.
  4. Var noga med att rengöra laddningsdynorna, både på robot och laddare med en torr trasa. (Instruktionsboken sidan 15. Rengöring av laddningsanslutningarna) (Instruktionsbok sidan 8. Installation av robotdammsugaren)