Skip to main content
AEG | Help and Support

Vad ska jag göra när ett felmeddelande visas?

 

  1. Hitta listan över felkoder i instruktionsboken avsnitt - felsökning.
  2. Alla felmeddelanden som visas på roboten visas i APP. Det kommer också att finnas vägledning om korrigeringsåtgärder i APP. Felmeddelandena i IFU ska motsvara de som visas på roboten.