Skip to main content
AEG | Help and Support

Roboten startar inte, ”Blinkande dammbehållare-symbol”

 

Dammbehållaren är inte på plats eller inte ordentligt stängd. Sätt i dammbehållaren och stäng luckan.