Skip to main content
AEG | Help and Support

Roboten stannar under körning, utan att lampor lyser eller att felmeddelande visas

 

  1. Ingen batteriström. (Display är tom), ladda den.
  2. Den kan också stanna om det utlösts en omstart av systemet, genom en intern systemkrasch. (Displayen fungerar) Den aktuella utvecklingen har förmodligen raderats. Om du trycker på uppspelningsknappen startar en ny rengöringscykel, som är till för att sätta tillbaka roboten på startpunkten (laddningsbas) och rengöringsprocessen ska starta igen från början. Eller gör en punktrengöring, om det bara är ett litet område kvar. (Instruktionsbok sidan 9. Rengöringsmodeller/10 Punktrengöring)