Skip to main content
AEG | Help and Support

Roboten rör sig bredvid väggen efter att den har satts igång, är det normalt?

 

Ja, detta är normalt för roboten. Roboten kommer att börja rengöra längs väggarna och arbeta inåt.