Skip to main content
AEG | Help and Support

Rengöringsprestandan är lägre än tidigare, vad ska jag göra?

 

  1. Kontrollera filtret och rengör det, vid behov. Följ rengöringsanvisningarna i instruktionsboken. För bästa prestanda rekommenderar vi att filtret rengörs efter var 5:e gång och byts ut var 6:e månad.
  2. Kontrollera borstvalsen och rengör den, vid behov. Följ rengöringsanvisningarna i instruktionsboken.
  3. Kontrollera sidoborsten och rengör den, vid behov. Följ rengöringsanvisningarna i instruktionsboken.
  4. Kontrollera luftkanalen. Ta bort dammbehållaren. Ta bort smuts som sitter i luftkanalen. Sätt tillbaka dammbehållaren.
  5. Sätt roboten på laddning och låt batteriet bli fulladdat (3 timmar). Med ett nytt batteri kommer enheten att rengöra i ca 1 timme i ECO-läge.