Skip to main content
AEG | Help and Support

Kan roboten fastna någonstans (under sängen, mellan stolarna)?

 

Nej, om utrymmet är för litet kommer roboten inte att ta sig dit. Om roboten fortfarande fastnar, gör den en paus med normal rengöring och försöker ta sig bort därifrån själv. Om den lyckas fortsätter den med rengöringen. Om den misslyckas med det, stannar den och visar en felkod på displayen. Placera då roboten i startpositionen och starta om rengöringen. Följ anvisningarna (Instruktionsbok,förbereda rengöringsområdet). Om roboten fastnar igen på samma plats, försök att blockera området för att undvika att roboten tar sig dit igen och kontakta Electrolux kundtjänst. Kontaktuppgifterna finns på webbplatsen, i lokal service eller i din mobilapp.