Skip to main content
AEG | Help and Support

Kan jag köpa en fjärrkontroll för roboten

 

Nej det finns ingen fjärrkontroll för roboten tillgänglig. Använd robotdisplayen eller telefonappen, för att styra roboten.