Skip to main content
AEG | Help and Support

Kan jag använda roboten om jag har en pacemaker?

 

Det finns ingen risk att använda roboten, om användaren har en pacemaker. Det finns ingen risk för barnens ögon.